Примери от учебника ЧОВЕКЪТ и ПРИРОДАТА 3. клас

 

 

Пример 1

 

 

Пример 2

 

 

Пример 3

 

Пример 4